Testkoordinering på Trafikförvaltningen, Röda Linjen

Jens Pettersson från Stockholmskonsulterna är klar för ett nytt uppdrag på Trafikförvaltningen i höst där han går in som testkoordinator för signalsystem på Röda Linjens uppgradering. Uppgraderingen av signalsystemet innebär att man kan öka turtätheten med 25 procent. Dessutom har nya fordon av typen C30 köpts in, och dessa har plats för fler passagerare och har fler dörrar för effektivare av- och påstigning. De har även luftkonditionering och är förberedda för framtida helautomatisk drift.

Jens Pettersson's picture

Jens Pettersson

2015-06-08 09:42, Stockholm