Test & Verifiering

Med dokumenterad erfarenhet av test och verifiering kvalitetssäkrar vi delsystem och hela processer

Med lång och dokumenterad erfarenhet av test och verifiering kvalitetssäkrar vi allt från delsystem till hela produkter och processer. Teststrategierna är alltid kund- och produktanpassade, och vi tillhandahåller kompetens och verktyg för kravhantering, implementering, exekvering och presentation.

Agila verifieringsmetoder innebär löpande och flexibel avrapportering. I kombination med modellbaserad test och moderna verktyg kan vi överskådligt beskriva verifieringsmodeller och nå hög kravtäckning genom testautomatisering.

För mer information om Test & Verifiering kontakta: Magnus Lille, magnus.lille@stockholmskonsulterna.se

Projekt: Införande av ERTMS
Haparandabanan

LÄS MER