Green Cargo

Ertms i två loktyper

Införandet av ERTMS innebär att tågoperatörer måste anpassa sina fordon till det nya signalsystemet. Det är en för många okänd och omfattande process med krav på kunskaper om allt som har med ERTMS att göra.

När Green Cargo 2010 tog beslutet att ERTMS-utrusta två lok-typer (RD och TD) anlitades Stockholmskonsulterna för installation och driftsättning. Det innebar att leda projektet och koordinera godkännandeprocesser. Vi tillhandahöll också egen expertis rörande ERTMS och dokumentgranskning

För mer information kontakta: John Adolfsson

Affärsverket Statens Järnvägar

Införande av ERTMS i åtta rc6-lok

Avgörande för uppdraget var våra erkänt goda kunskaper om, och erfarenhet av de processer som är avgörande för att ERTMS-anpassning (ETCS European Train Control System) av järnvägsfordon så smidigt som möjligt ska kunna godkännas.

I projektet ansvarade Stockholmskonsulterna för RAM/Säkerhetsstyrningen med hjälp av säkerhets- och kvalitetsdokumentation. I samband med uppdraget deltog vi aktivt, och deltar fortfarande, i järnvägsbranschens diskussioner om hur arbete och metoder i samband med godkännandeprocesser kan och bör utvecklas och effektiviseras.

För mer information kontakta: John Adolfsson

Haparandabanan

Införande av ERTMS

Den 16 december 2013 togs ERTMS i bruk på Haparandabanan, som länkar svensk järnväg till Finland och Ryssland. I arbetet med det nya signalsystemet har Stockholmskonsulterna spelat en betydande roll, med kompetenser för flera olika delar knutna till tester och comissioning (ibruktagning). Stockholmskonsulternas Håkan Älvegran har ansvarat för installations-, integrations- och fälttesterna, och dessutom koordinationen av styrande dokument, regelverk och resurser. Även felsökning och viss utbildningsverksamhet har ingått i vårt uppdrag. Haparandabanan är nu utrustad med ERTMS Level 2.

För mer information kontakta: Håkan Älvegran

Simplesim

Smartare underhåll och reservdelshantering

En havererad, skadad eller sliten boggie innebär att ett fordon måste tas ur trafik. Boggier är dyra reservdelar, och ingen vill binda onödigt mycket kapital i ett för stort reservdelslager, eller i illa planerade reparationer där tid och kostnad är svårbedömda parametrar. Simuleringsverktyget Simplesim kan bland mycket annat förutse underhållsintervaller, tid på verkstaden och lagerhållning, och därmed optimera fordons drifttider, körsträckor och ekonomi. En simplesim-simulering 2012 visade bland annat att det aktuella fordonet i själva verket klarar sig med betydligt färre reservboggies med bibehållen eller till och med större tillgänglighet till det aktuella fordonet. Simplesim effektiviserar också underhållet genom att indikera vilka boggies vid sidan av den havererade eller skadade som bör ses över i samband med verkstadsbesök.

För mer information kontakta: John Adolfsson

Infranord

Underhållsdokumentation för stor maskinpark

I arbetet med järnvägsunderhåll använder Infranord hundratals fordon. Det handlar exempelvis om lok, vagnar, spårriktare och plogar i ett stort antal varianter. Mångfalden och mängden ställer stora krav på företagets underhållsorganisation.

Som en del i en omfattande fortgående förändring av fordonsunderhållet sammanställer, korrigerar och kompletterar Stockholmskonsulterna befintlig dokumentation, och gör den lättillgänglig och logisk i en enhetlig struktur och layout. Uppdraget genomförs i nära samarbete med olika intressenter i organisationen, exempelvis verkstadstekniker och fordonsansvariga.

För mer information kontakta: Stefan Eklöf

Vizrt

Kvalitetssäkring, testautomatisering och scrummastering

Vizrt tillhandahåller verktyg för tv-bolag och kunderna är till exempel CNN, BBC och Al Jazeera. Bland programvarorna finns bland annat realtids 3D-grafik, studioautomatisering, sportanalys och Media Asset Management (MAM), tillämpningarna kan vara animationer, kartor, väder, videoredigering, med mera.

Stockholmskonsulterna har bidragit med resurser och kompetens för system-, release-, integrations- och API-testning av MAM-system mot olika videoredigeringsverktyg från tredje part. Vi har även byggt upp miljöer för testautomatisering och haft rollen som scrummaster för testteamet. (Bild: Vizrt)

För mer information kontakta: John Adolfsson

Trafikverket

Analys av driftsäkerhet, ERTMS

Införandet av ERTMS-system i Sverige följs upp av Trafikverket inom ramen för Driftverifieringsprogrammet, där man analyserar inrapporterade fel i mark- och ombordsystem, samt interaktionen mellan dessa.

Stockholmskonsulterna har bidragit med expertkompetens för analys av inrapporterade fel samt framtagning av förslag på lösningar och tester för att verifiera dessa. Analyserna sker i möten med operatörer och systemleverantörer samt i Trafikverkets verktyg GEM. Insamling av felrapporter sker bland annat via Stockholmskonsulternas webbaserade incidentrapporteringsverktyg.

För mer information kontakta: Dan Enberg