Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor in /customers/4/8/9/stockholmskonsulterna.se/httpd.www/sites/all/modules/views/includes/view.inc on line 2553 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor in /customers/4/8/9/stockholmskonsulterna.se/httpd.www/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 753 Referensjobb | stockholmskonsulterna.se

Green Cargo

Ertms i två loktyper

Införandet av ERTMS innebär att tågoperatörer måste anpassa sina fordon till det nya signalsystemet. Det är en för många okänd och omfattande process med krav på kunskaper om allt som har med ERTMS att göra.

När Green Cargo 2010 tog beslutet att ERTMS-utrusta två lok-typer (RD och TD) anlitades Stockholmskonsulterna för installation och driftsättning. Det innebar att leda projektet och koordinera godkännandeprocesser. Vi tillhandahöll också egen expertis rörande ERTMS och dokumentgranskning

För mer information kontakta: John Adolfsson

Affärsverket Statens Järnvägar

Införande av ERTMS i åtta rc6-lok

Avgörande för uppdraget var våra erkänt goda kunskaper om, och erfarenhet av de processer som är avgörande för att ERTMS-anpassning (ETCS European Train Control System) av järnvägsfordon så smidigt som möjligt ska kunna godkännas.

I projektet ansvarade Stockholmskonsulterna för RAM/Säkerhetsstyrningen med hjälp av säkerhets- och kvalitetsdokumentation. I samband med uppdraget deltog vi aktivt, och deltar fortfarande, i järnvägsbranschens diskussioner om hur arbete och metoder i samband med godkännandeprocesser kan och bör utvecklas och effektiviseras.

För mer information kontakta: John Adolfsson

Haparandabanan

Införande av ERTMS

Den 16 december 2013 togs ERTMS i bruk på Haparandabanan, som länkar svensk järnväg till Finland och Ryssland. I arbetet med det nya signalsystemet har Stockholmskonsulterna spelat en betydande roll, med kompetenser för flera olika delar knutna till tester och comissioning (ibruktagning). Stockholmskonsulternas Håkan Älvegran har ansvarat för installations-, integrations- och fälttesterna, och dessutom koordinationen av styrande dokument, regelverk och resurser. Även felsökning och viss utbildningsverksamhet har ingått i vårt uppdrag. Haparandabanan är nu utrustad med ERTMS Level 2.

För mer information kontakta: Håkan Älvegran

Infranord

Underhållsdokumentation för stor maskinpark

I arbetet med järnvägsunderhåll använder Infranord hundratals fordon. Det handlar exempelvis om lok, vagnar, spårriktare och plogar i ett stort antal varianter. Mångfalden och mängden ställer stora krav på företagets underhållsorganisation.

Som en del i en omfattande fortgående förändring av fordonsunderhållet sammanställer, korrigerar och kompletterar Stockholmskonsulterna befintlig dokumentation, och gör den lättillgänglig och logisk i en enhetlig struktur och layout. Uppdraget genomförs i nära samarbete med olika intressenter i organisationen, exempelvis verkstadstekniker och fordonsansvariga.

För mer information kontakta: Stefan Eklöf

Trafikverket

Analys av driftsäkerhet, ERTMS

Införandet av ERTMS-system i Sverige följs upp av Trafikverket inom ramen för Driftverifieringsprogrammet, där man analyserar inrapporterade fel i mark- och ombordsystem, samt interaktionen mellan dessa.

Stockholmskonsulterna har bidragit med expertkompetens för analys av inrapporterade fel samt framtagning av förslag på lösningar och tester för att verifiera dessa. Analyserna sker i möten med operatörer och systemleverantörer samt i Trafikverkets verktyg GEM. Insamling av felrapporter sker bland annat via Stockholmskonsulternas webbaserade incidentrapporteringsverktyg.

För mer information kontakta: Dan Enberg