Testmiljökoordinering på Ericsson

Testkonsulten Nils-Erik Miller har påbörjat ett uppdrag inom Ericssons LTE-organisation LMR. Uppdraget innebär att koordinera och effektivisera framtagandet av testmiljöer för interna kunder inom organisationen. Dessa hård- och mjukvarumiljöer används för testning av LTE-, GSM- och WCDMA-utrustning.

Nils-Erik Miller's picture

Nils-Erik Miller

Mr

2015-01-30 14:20, Stockholm