Stockholmskonsulternas andel 70 % av svenska ERTMS-ombordsystem

Större delen av det svenska järnvägsnätet kommer att utrustas med ERTMS, vilket kommer att ersätta det nuvarande ATC2-systemet. Det betyder att ett stort antal lok, vagnar och arbetsfordon på sikt behöver utrustas med ERTMS och utrustningstakten har varit relativt stabil de senaste åren. Vad som är glädjande för oss är att vi har varit med och bidragit med specialistkompetens i cirka 70 % av dessa installationer, där vår långa erfarenhet och beprövade metodik har gett en kostnadseffektiv lösning för operatörer och fordonsägare. Stockholmskonsulterna är marknadsledande på att implementera ERTMS-ombordsystem i Sverige.

Stefan Eklof's picture

Stefan Eklöf

2015-05-13 15:03, Stockholm