Stockholmskonsulterna leder utredningen om tunnelbanans framtida trafikstyrningssystem

Stockholmskonsulterna har av Trafikförvaltningen tilldelats uppdraget att leda utredningen om framtiden trafikstyrningssystem för tunnelbanan i Stockholm. Arbetet går ut på att inom ramen för utredningar kring framtida system beskriva olika strategiska inriktningar och hur dessa ska kunna realiseras i form av planer, kravspecifikationer och upphandlingsunderlag.

Arbetet skall leda fram till en rekommenderad strategisk inriktning med tillhörande underlag för inriktningsbeslut för att kunna fatta beslut om kommande steg i Trafikförvaltningens investeringsprocess.

För detta uppdrag erbjuder Stockholmskonsulterna en uppdragsledare med expertkunskaper samt flera specialistkonsulter inom signalsystem som bistår med erfarenheter från nationella såsom internationella tunnelbaneprojekt inom CBTC och signalsystem.

John Adolfsson's picture

John Adolfsson

Ordförande, Strategisk utveckling

2019-02-13 14:22, Stockholm