Stockholmskonsulterna involvert i 70 % av de svenske ERTMS-ombordsystemene

Store deler av det svenske og norske jernbanenettet vil bli utstyrt med ERTMS, som erstatter dagens ATC2-system. Dette betyr at et stort antall lokomotiver, vogner og øvrig rullende materiell til slutt må være utstyrt med ERTMS, og i Sverige fornyelsesraten vært relativt stabil de siste årene. Det som er gledelig for oss hos Stockholmskonsulterna er at vi har vært involvert og bidratt med spisskompetanse i ca 70% av disse installasjonene, hvor vi har bidratt med for eksempel kravdefinisjon, innkjøp, prosjektledelse, kjøretøytilpasning, sikkerhetssertifikater, godkjenning og adopsjon. Vår lange erfaring og velprøvde metodikk har gitt en kostnadseffektiv løsning for operatører og eiere av rullende materiell. Kort sagt: Stockholmskonsulterna er markedsledende i å implementere ERTMS-ombordsystemene i Sverige. Nå som Norge står overfor en lignende utfordring, er vi villige til å hjelpe. Kontakt oss gjerne slik at vi kan diskutere hva vi kan hjelpe med.

Stefan Eklof's picture

Stefan Eklöf

2015-06-24 14:27, Stockholm