Nytt ramavtal tecknat mellan Stockholmskonsulterna och Statens Haverikommision

Stockholmskonsulterna tecknar nytt ramavtal med Statens Haverikommision för att bistå med Signaltekniska specialister i haveriutredningar gällande spårbunden trafik.

Magnus Lille's picture

Magnus Lille

Ekonomi och administration

2014-03-04 10:26, Stockholm