Järnvägsdagen - Ledning av komplexitet för effektiv trafikstyrning

I går på Järnvägsdagen 2018 fick vi möjlighet att presentera vårt pågående projekt "Ledning av komplexitet för effektiv trafikstyrning", vilket är ett projekt initierat av Stockholmskonsulterna AB i samarbete med Trafikförvaltningen och KTH

Projektet behövs för att ge effektivare, mer ändamålsenliga och framtidssäkrade trafikstyrningssystem till en kalkylerbar kostnad över systemets hela livslängd.

Projektet drivs inom ramen för Vinnova och programmet
Utmaningsdriven innovation (UDI) i vilken vi får förutsättningar att utforska, utveckla och genomföra nytänkande lösningar som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Tack alla inblandade, och speciellt Mats Boman för en intressant presentation!

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6468097314165714944/

John Adolfsson's picture

John Adolfsson

Ordförande, Strategisk utveckling

2018-11-14 12:01, Stockholm