Idag säger vi varmt välkommen till Bengt!

Bengt Alm kommer med sina 21 år i järnvägsbranschen att förstärka vår kompetens inom framförallt fordon och fordonsunderhåll.

Under sina år har Bengt bland annat arbetat med med riskhantering och riskanalyser enligt CSM-RA vid större förändringar ombyggnationer. Han har varit ansvarig för att leda projekt vid tekniska förbättringar och vid upphandling av godsvagnar, och har stor vana att arbeta med myndighetskrav såsom TSD. Bengt tar även uppdrag som expert inom godsvagnsteknik av ackrediterat certifieringsorgan vid ECM certifiering av fordonsägare.

Han kommer hos oss inledningsvis arbeta med hantering av avvikelser, analysera och utvärdera förändringar på järnvägsfordon samt vid säkerhetsrelaterade fel utarbeta åtgärder för att fastställa avvikelsens rotorsak inklusive aktiviteter för återställande av trafiksäkerhet.

Ni kommer att träffa Bengt på nästa NRSA-möte (http://www.nrsa.se) i Göteborg, där han genom sin kompetens inom järnvägsfordon och arbetsmaskiner blir vår nya representant.

Varmt välkommen!

Kontaktpersoner
Mats Boman, VD
mats.boman@stockholmskonsulterna.se
070 370 95 85

Bengt Alm, Senior fordonsingenjör
bengt.alm@stockholmskonsulterna.se
070 237 32 86

Mats Boman's picture

Mats Boman

2017-08-22 15:35, Stockholm