God jul och gott nytt år!

Året är snart till ända och vi kan se tillbaka på ett händelserikt år för oss på Stockholmskonsulterna.

Utvecklingen i den svenska järnvägsbranschen har präglats av att ERTMS-införandet i Sverige inte riktigt tagit fart, med södra stambanans försening som det tydligaste tecknet. Detta har fått många operatörer att avvakta utvecklingen.

Men vi ser en hel del positiva tecken. Till exempel kan järnvägsföretagen numera ansöka om EU-bidrag som ett extra stöd i implementationen. Och på Järnvägsdagen i december där politiker mötte branschen, såg vi en bransch som har enat sig och vill jobba tillsammans för en utvecklad, effektiv och tillförlitlig järnväg. Vi på Stockholmskonsulterna har jobbat med några större ERTMS-införandeprojekt med bra resultat och vi har även utvecklat kurser för våra kunder i järnvägsbranschen. Vi står väl förberedda för att hjälpa till att implementera ERTMS i Sverige.

Vi konstaterar ett fortsatt ökande intresse för kvalitetssäkring, och vår testverksamhet fyller en viktig del i företagens kvalitetsarbete för att säkra leveranser och projekt. Några trender i tiden som ökar i efterfrågan är automatisering, agilt tänkande och modellbaserad test. Våra testexperter har utfört hårdvaru- och mjukvarutestuppdrag i så spridda branscher som telekom, försvar, järnväg, försäkring och musik.

Internt på företaget har vi jobbat hårt med att utveckla vårt erbjudande och vår kompetens. Vi har genomfört ett antal konferenser, bland annat rest till Malta och besökt Innotrans i Berlin.

Vi vill tacka våra kunder och samarbetspartners för året som varit och ser fram emot fortsatt förtroende kommande år. God jul och ett gott nytt 2015!

John Adolfsson's picture

John Adolfsson

Ordförande, Strategisk utveckling

2014-12-19 13:31, Stockholm