ERTMS-uppdrag på Trafikverket

Stockholmskonsulternas Håkan Älvegran kommer att påbörja ett uppdrag som specialist inom ERTMS level 2 i specifikationsteamet på Trafikverket. Uppdraget rör arbete med scenarier, krav, ändringshantering och testfall. Håkan har mångårig erfarenhet av test och ibruktagning av ERTMS-system.

Hakan Alvegran's picture

Håkan Älvegran

2015-06-04 16:50, Stockholm