Modellering & Simulering

Vad vet ett företag, en organisation eller ett projekt egentligen om sin egen verksamhet?

Vad vet ett företag, en organisation eller ett projekt egentligen om sin egen verksamhet? Hur samarbetar IT-systemen? Vilken information finns, och används den smart? Vem gör vad? Provocerande men viktiga frågor som ibland ger förvånande svar. Inför stora förändringar är modellering och simulering till stor hjälp för att inte hamna snett. Stockholmskonsulterna erbjuder kvalificerat stöd med hjälp av bl.a. vårt egenutvecklade simuleringsprogram Simplesim som ger svar om effekterna av ett visst beslut. Vad händer om vi gör si, eller kanske så?

För mer information om Modellering & Simulering kontakta: John Adolfsson, john.adolfsson@stockholmskonsulterna.se

Simplesim levererar skräddarsydda lösningar för specifika problem

Programmet simulerar olika typer av situationer som kan uppkomma i ett system.
I kombination med andra tjänster skapar vi mervärde – modellering, simulering och
processoptimering.

Simplesim
Simplesim