Innovation Management. Nyhet!

vi är uppfinnarens professionella bollplank, en neutral partner som bidrar med nya perspektiv

Att utveckla en smart uppfinning till en produkt som marknaden tar emot med öppna armar är en process som ibland är lika krävande som själva uppfinnandet. Med hjälp av vår tjänst innovationsacceleratorn utvärderar och kommersialiserar vi uppfinningar på ett strukturerat sätt. Tjänsten verifierar teknikhöjd och kommersiell potential. Därefter görs en affärsplan och en lanseringsplan. Mellan varje fas finns tydliga beslutspunkter. Processen är transparent, alla intressenter har full insyn i vad som sker i de olika stegen. Vi ser oss som uppfinnarens professionella bollplank, en neutral partner som bidrar med nya perspektiv.

Arbetar du i en organisation som behöver utveckla sin innovationsförmåga?

Stockholmskonsulterna agerar professionellt bollplank åt företag och organisationer som behöver hjälp med att stimulera och ta tillvara på innovationsförmåga. Med vår gedigna erfarenhet av innovationer kan vi vara en neutral partner som bidrar med nya perspektiv, ställer de rätta frågorna och pekar på möjligheter att ta fram organisationens inneboende innovationsförmåga. Med vår innovationsaccelerator hjälper vi till med att bedöma uppfinningars kommersiella potential, skapar affärsplan och lanseringsplan samt stöttar hela vägen fram till lansering på marknaden.

För mer information om Innovation Management kontakta: Thomas Nieburg, thomas.nieburg@stockholmskonsulterna.se