Vår AffärsGenerator tar dina kreativa idéer till en ny nivå

STOCKHOLMSKONSULTERNA OCH FÖRETAGARNA MÄLARDALEN STARTAR ETT SAMARBETE FÖR MEDLEMMARNA I SVERIGE

Stockholmskonsulterna AB samarbetar med Företagarna Mälardalen som organiserar ca 4000 företagare. Vi hjälper medlemmarna att stärka sina kreativa idéer för att skapa nya produkter och tjänster, och lansera dem på marknaden med hjälp av vår tjänst AffärsGeneratorn.


För information kontakta: Thomas Nieburg, thomas.nieburg@stockholmskonsulterna.se