ERTMS & Järnväg

ERTMS – en del av järnvägens modernisering

ERTMS (European Rail Traffic Management System) är det standardiserade signalsäkerhetssystem för järnväg som införs inom EU. Systemet underlättar gränsöverskridande tågtrafik samt höjer järnvägens kapacitet och säkerhet i flera länder. För Sverige är den huvudsakliga fördelen en modernisering av signalanläggningen och därigenom minskade störningar. Trafikverkets driftsstatistik visar att förseningarna från signalfel minskar till en fjärdedel med ERTMS jämfört med övriga banor.

ERTMS införs successivt i stora delar av Europa med tyngdpunkt på utpekade transportkorridorer. I Sverige är för närvarande Botniabanan, Ådalsbanan, Haparandabanan och Västerdalsbanan utrustade med ERTMS. Enligt Trafikverkets utrullningsplan kommer ERTMS införas på övriga banor med start på Malmbanan 2021 och Södra Stambanan 2023. Detta innebär även att de fordon som trafikerar dessa banor behöver utrustas med ERTMS-fordonsutrustning.

Vad vi gör

 • Vi förser systemleverantörer och Trafikverket med ERTMS-experter och kvalificerade resurskonsulter.

 • Vi agerar som systemintegratör för både konventionella och ERTMS-baserade signalsystem.

 • Vi stödjer ERTMS-standardiseringen.

 • Vi inför ERTMS i fordon och arbetsmaskiner.

 • Vi hanterar också uppdrag för den konventionella signalteknik som ERTMS successivt ersätter.

Referensuppdrag

 • Trafikverket:
 • Projektledning testbana ERTMS
 • Projektledning konventionell signalering/ställverk
 • Godkännandeprocesser för införande av ERTMS
 • Driftsäkerhetsverifiering STM/ERTMS
 • Verifiering/validering av ERTMS-system
 • Krav- och testspecificering, driftskompabilitet ERTMS mark/ombord

 • Bombardier:
 • Verifiering ställverk/utdelar
 • Kravspecificering ERTMS Baseline 3
 • Test och verifiering ETCS ombord

 • Ansaldo:
 • RAMS och projektledning för ställverk konventionell signalering
 • Dokumentation och utbildningsmaterial STM
 • Interoperabilitetstest ERTMS

 • Infranord:
 • Införande av ETCS i fordon MTR Kockums och RC6; upphandling/krav, fordonsanpassning, test och driftsättning, säkerhetsakt, godkännande

 • Inlandsbanan:
 • Projektledning inom signalsystem

Kontakt

Per Börjel, per.borjel@stockholmskonsulterna.se

Projekt: Införande av ERTMS i åtta rc6-lok
Affärsverket Statens Järnvägar

LÄS MER