ERTMS i järnvägsfordon

FÖR ETT ENAT JÄRNVÄGS-EUROPA MED SÄKRARE OCH MER TILLGÄNGLIGA EFFEKTIVARE BANOR

European Rail Traffic Management System – ERTMS – införs successivt i Europa. Systemet underlättar gränsöverskridande tågtrafik, och höjer järnvägens kapacitet. I Sverige är bl.a. Botniabanan ERTMS-utrustad. ERTMS är det samlande begreppet för flera olika nivåer av säkerhetssystem där både banan och järnvägsfordonen måste ERTMS-anpassas.

Kunskap och expertis

Vi hjälper, stöttar och vägleder järnvägsbranschen i den komplicerade ERTMS- världen. Det handlar t.ex. om avgörande ställningstaganden med bäring på processer, regelverk, tekniska specifikationer, standarder, tester, projektledning, dokumentation, verifiering, säkerhet och validering. Stockholmskonsulterna är f.ö. agent i Skandinavien för det belgiska företaget ERTMS Solutions som utvecklar produkter och tjänster inom ERTMS-området.

För mer information om ERTMS i järnvägsfordon kontakta: John Adolfsson, john.adolfsson@stockholmskonsulterna.se

Projekt: Införande av ERTMS i åtta rc6-lok
Affärsverket Statens Järnvägar

LÄS MER