Exklusiv agent för ERTMS Solutions
i Norden och Baltikum

DEN BÄSTA SAMLADE KUNSKAPEN OCH SMARTA APPLIKATIONER. ERTMS SOLUTIONS ÄR LEDANDE
I HARMONISERINGEN AV EUROPAS JÄRNVÄGAR

Vårt samarbete med ERTMS Solutions i Bryssel ger ovärderlig insikt i ERTMS- utvecklingen, och tillgång till effektiva verktyg för vårt arbete i Norden. Agenturen för deras programvaror bidrar till snabba och korrekt genomförda tester, simuleringar, utvärderingar och införande av ERTMS.

För mer information kontakta: John Adolfsson, john.adolfsson@stockholmskonsulterna.se

ERTMS Solutions
PRODUKTER