Förändringar i ansvaret för järnvägens trafikregler införs vid årsskiftet

Efter den 1 januari 2016 kommer det övergripande ansvaret för järnvägens trafikregler att ligga på europanivå, och samtidigt kommer alla järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare i Sverige att få ökat ansvar för trafikreglerna inom den egna verksamheten.

I dag har Transportstyrelsen ansvar för Järnvägsstyrelsens Trafikföreskrifter (JTF), som gäller för större delen av det svenska järnvägsnätet, bland annat på alla konventionella banor där det äldre signalsystemet ATC används. Trafikverket har i dag motsvarande ansvar för trafikreglerna för banor med det nyare säkerhetssystemet ERTMS.

Den 1 januari 2016 införs nya europeiska bestämmelser som kommer att gälla för hela det svenska järnvägsnätet. Då kommer en ny TSD (Teknisk Specifikation för Driftskompatibilitet) för Drift och Trafikledning, med övergripande krav och trafikregler, och i samband med detta avser Transportstyrelsen att upphäva dagens JTF.

Mer information finns hos Transportstyrelsen samt Trafikverket .
Track

Kerstin Ivarsson's picture

Kerstin Ivarsson

2015-06-25 14:39, Stockholm