Kurs - Att enskilt vistas i spår

Flera av våra anställda har i dag och i går gått kursen "Att enskilt vistas i spår", som ger behörighet att vistas i trafikerade spårområden under ledning av en skydds- och säkerhetsledare (SoS-ledare). Kursen innehåller bland annat grunderna kring risker och säkerhetsåtgärder samt studiebesök i spårområdet. Lärare var Mika Suorsa på Järnvägskonsulterna.

Att vistas i spår

Stefan Eklof's picture

Stefan Eklöf

2015-06-16 15:34, Stockholm