Vi hjälper er att skapa framtidens järnväg

Vi har den kunskap, kompetens och erfarenhet som krävs under signalsystemets hela livscykel

Vi tror på järnvägen och dess framtid

Järnvägsindustrin spelar en central roll i vårt samhälle i dag. Den utgör en effektiv stomme för godstransporter och personresor mellan och inom våra städer. Järnvägen är också en lösning till morgondagens utmaningar och bidrar med kapacitetsstark, miljövänlig och säker transport.

En förutsättning för att åstadkomma detta är ett fungerande och effektivt signalsystem, och det är där vi som företag har vårt hjärta. Som Sveriges ledande konsultföretag inom järnvägssignalsystem är vi ensamma om att tillhandahålla den kunskap, kompetens och erfarenhet som krävs under signalsystemets hela livscykel.

Vi erbjuder innovativa specialister och helhetslösningar för allt inom signalsystem; från strategiska beslut till tillsättning av projektteam och effektivt genomförande.

Stockholmskonsulterna utrustar Trafikverkets Rc1-lok med ERTMS

Stockholmskonsulterna har tilldelats uppdraget att utrusta Trafikverkets järnvägsfordon av typen Rc1 med det nya europeiska signalsystemet ERTMS. Det ATC-system som idag finns på fordonen ersätts nu med ett modernt standardiserat ERTMS-system.

Kontraktet innebär att Stockholmskonsulterna åtar sig ett helhetsansvar för anpassning, installation och driftsättning av ERTMS-systemet i fordonen samt tillhörande säkerhetsbevisning med slutgiltigt godkännande från Transportstyrelsen. Leverans av fordon godkända för kommersiell trafik förväntas ske 2019-2021.

- I det uppdrag vi nu vunnit agerar vi i rollen som systemintegratör, vilket är helt unikt för järnvägsbranschen och vilket visar på vår förmåga och breda kompetens inom signalsystem, säger Mats Boman, VD för Stockholmskonsulterna.

Stockholmskonsulterna har under många år varit engagerade i olika projekt kring ERTMS i Sverige såsom införande av ERTMS i olika typer av järnvägsfordon samt i utrullningen av ERTMS i infrastruktur för mark.

- Jag är mycket stolt över att vi får lyckats vinna projektet att utrusta Trafikverkets fordon med ERTMS. Vår långa erfarenhet av ERTMS och våra kunskaper om järnvägsfordon gjorde det möjligt att utforma ett konkurrenskraftigt anbud. Nu får vi chansen att visa järnvägens olika aktörer en ny typ av projektupplägg där vi agerar som systemintegratör mellan systemleverantör och fordonsägare. Ett arbetssätt som låter varje part tillföra just sin expertis och därigenom sänker kostnaden och ger en kortare tid till driftsättning, säger Per Börjel, Affärsområdeschef ERTMS.

För ytterligare information kontakta:

John Adolfsson
+46 (0) 708 30 52 18
john@stockholmskonsulterna.se

John Adolfsson's picture

John Adolfsson

Ordförande, Strategisk utveckling

2018-12-21 15:51, Stockholm

  • Utrustning av flest fordon

    Stockholmskonsulterna har varit med och infört ERTMS i omkring 100 stycken av dessa nu cirka 140 lok, motorvagnar och arbetsfordon som har utrustats för den svenska marknaden.

Vi är exklusiv agent för ERTMS Solutions i Norden och Baltikum

Projekt & referenser

SKICKLIGA MEDARBETARE, ENGAGEMANG OCH INNOVATIONSFÖRMÅGA ÄR BARA ORD SÅ LÄNGE DE INTE OMSÄTTS I LYCKOSAMMA PROJEKT.

  • Införande av ETCS: Affärsverket Statens Järnvägar