Vi hjälper er att skapa framtidens järnväg

Vi har den kunskap, kompetens och erfarenhet som krävs under signalsystemets hela livscykel

Vi tror på järnvägen och dess framtid

Järnvägsindustrin spelar en central roll i vårt samhälle i dag. Den utgör en effektiv stomme för godstransporter och personresor mellan och inom våra städer. Järnvägen är också en lösning till morgondagens utmaningar och bidrar med kapacitetsstark, miljövänlig och säker transport.

En förutsättning för att åstadkomma detta är ett fungerande och effektivt signalsystem, och det är där vi som företag har vårt hjärta. Som Sveriges ledande konsultföretag inom järnvägssignalsystem är vi ensamma om att tillhandahålla den kunskap, kompetens och erfarenhet som krävs under signalsystemets hela livscykel.

Vi erbjuder innovativa specialister och helhetslösningar för allt inom signalsystem; från strategiska beslut till tillsättning av projektteam och effektivt genomförande.

An exciting future for the entire railway industry

We see an exciting future with modernisation and high-tech challenges for the entire railway industry. At Stockholmskonsulterna, we gather the best co-workers in the industry to advance the development of railway- and signalling systems.

We can help you create the railway of the future!


John Adolfsson's picture

John Adolfsson

Ordförande, Strategisk utveckling

2018-05-29 10:32, Stockholm

  • Utrustning av flest fordon

    Stockholmskonsulterna har varit med och infört ERTMS i omkring 100 stycken av dessa nu cirka 140 lok, motorvagnar och arbetsfordon som har utrustats för den svenska marknaden.

  • Effektivare test & driftsättning

    Verktyget ERTMS CamCorder möjliggör 90 % snabbare analys vid driftsättning av ERTMS-infrastruktur, samt möjliggör30% fler utförda tester vid driftsättning.

Vi är exklusiv agent för ERTMS Solutions i Norden och Baltikum

Projekt & referenser

SKICKLIGA MEDARBETARE, ENGAGEMANG OCH INNOVATIONSFÖRMÅGA ÄR BARA ORD SÅ LÄNGE DE INTE OMSÄTTS I LYCKOSAMMA PROJEKT.

  • Införande av ETCS: Affärsverket Statens Järnvägar